Details

Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration


Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration


1. Aufl.

von: Emma Holmqvist, Vedran Omanovic, Susanne Urban

2,99 €

Verlag: SNS Förlag
Format: EPUB
Veröffentl.: 09.12.2020
ISBN/EAN: 9789188637512
Sprache: Schwedisch
Anzahl Seiten: 144

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Hur har invandrings- och integrationspolitiken sett ut
och hur har den påverkat nyanländas situation på bostads- och
arbetsmarknaden? Har bostadens placering betydelse för
utrikes föddas chanser att få jobb? Och på vilket sätt påverkas
integrationsprocesserna av organisationer, med sina praktiker,
och migranterna själva?

Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration är
en översikt över tidigare forskning om organisation av invandring
och integration, utrikes föddas och särskilt nyanländas
boende och arbete. Författarna, som representerar tre
discipliner, menar att dessa samhällssfärer måste sättas i relation
till varandra och att lyckad integration kräver kontinuerlig
samverkan mellan staten, kommunerna, näringslivet och
individerna.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Bioethanol - Kraftstoff der Zukunft?
Bioethanol - Kraftstoff der Zukunft?
von: Martin Kastenhuber
PDF ebook
34,99 €
Unternehmensbewertungsverfahren für KMU
Unternehmensbewertungsverfahren für KMU
von: Norbert Laurenz
PDF ebook
34,99 €